Saturday, 25 June 2016

Surat Al-Baqarah (113)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 113:
Ringkasan tafsir;
Berkatalah orang Yahdui kepada orang Nasrani “tidaklah orang Nasrani itu diatas kebenaran”, dan sebaleknya pula orang Nasrani berkata  kepada Yahudi “tidaklah orang Yahudi itu diatas kebenaran”, dan samalah juga dengan orang musrik Arab pun berkata sedemikian, dan mendakwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak benar. Oleh itu Allah akan menghukum diantara mereka pada hari kiamat tentang perkara yang mereka perselisihkan itu.  [Previous] [Next


Sumber,  
Terjemahan (1.2.111~120);
[GS] https://t.co/vCxENzcHBp

Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   

Pautan,